OLMAZ DEME OLUR FERDİ KAZA SİGORTASI

FERDİ KAZA SİGORTASI HESAPLAMA

Ferdi Kaza hesaplama aracımız ile TCKN, yaş bilgisi, kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet ve kaza sonucu tedavi masrafları teminatını girerek ödemeniz gereken yıllık tutarı hesaplayabilirsiniz.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı seçimlik ek teminattır.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı, Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı toplamının %5’ini geçemez.

Talep edilen tazminat tutarına göre risk kabul şartlarımıza bağlı olarak başvuru sırasında Şirketimiz tarafından ek belge ve rapor talep edilebilir.

TL

TL

TL

GERİ DÖN